СВИНЕКОМПЛЕКСЪТ

След основаването си през 1992 г. „Агротайм“ успешно създаде и разработи един от водещите свинекомплекси в България, с най-модерните системи в сектора. Съоръженията за производство на прасета са разположени на площ от 25 хектара и се състоят от 40 модерни халета с капацитет 80 000 свине годишно, от които 3700 женски. Животните са внос основно от „Пи Ай Си“. Нерезите също са внос от „Пи Ай Си“.

Екипът ни е изключително висококвалифициран и се ръководи от нашия управител от Дания – европейска страна със свои собствени безупречни традиции в свиневъдството.

Чрез тази комбинация от отлични съоръжения, персонал и корпоративна предприемчивост „Агротайм“ се утвърди сред предпочитаните доставчици на живи прасета за месопреработвателната промишленост в България.

 

СТРАТЕГИЯ И ДОСТАВЧИЦИ

„Агротайм“ непрекъснато проучва и инсталира модерни системи за повишаване качеството на месото, намаляване на разходите и повишаване на производителността, като работим с някои от най-добрите доставчици в света, за да постигнем своята мисия. Съвсем наскоро модернизирахме халетата заедно с британските компании „Ей Ем Уоркап“ и „Колинсън“ и датската „Сков“, произвеждаща вентилационни системи, така че сега разполагаме с най-модерните, изцяло автоматизирани хранилки, поилки и климатични системи. В комплекса внедряваме и различни енергоспестяващи подобрения – преминахме изцяло на светодиодно осветление и от газово към електрическо отопление, което постави основите за преминаване към източници на зелена енергия и постигане на пълна енергийна независимост. Сега работим за получаване на сертификат RWA (отгледано без антибиотици) като част от дългосрочен план за минимална употреба на антибиотици.

От 2011 г. имаме и модерен фуражен цех, изграден от холандската инженерингова компания „Отевангер Майлинг Енджиниърс“, който задоволява повечето нужди от фуражи на комплекса. Фуражът се приготвя предимно с наше зърно и се сертифицира по HACCP.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

От 2014 г. насам „Агротайм“ е инвестирала около 12 милиона лева за нововъведения в свинекомплекса, което напълно преобрази дейността ѝ и я превърна в първокласна европейска компания.

В Свинекомплекса инвестиции и подобрения се правят непрекъснато, като за това се използват най – съвременни технически решения, с напредъкът който се изразява в хуманно отношение към животните и подкрепата към персонала, Агротайм създава работно място, където фокусът е насочен както върху животните, така и върху хората.

Този процес е постоянен и акцентите са представени по – долу:

ГЕНЕТИКА

„Агротайм „ разполага с  3700 Свинете майки, като 10% от тях са порода Йоркшър Голяма Бяла,  по – този начин тези животни осигуряват генетичното ядро на нашите прасета, така нареченият нуклеус.

Характеристиките на тези породи водят до:
– По-високо процентно съдържание на месо
– Ниско съдържание на тлъстини
– Отлични качества на месото, като крехкост, междумускулна тлъстина (прошарено), цвят, по-ниска загуба на мускулен сок
– По-висок добив на месо

Така предлаганото от „Агротайм“ месо е със същото високо качество като това в страни като Великобритания и целта ни в момента е този факт да бъде разгласен и признат в търговската мрежа.

RWA – ОТГЛЕДАНО БЕЗ АНТИБИОТИЦИ

Свинекомплексът на „Агротайм“ е уникален в България с това, че не прилага антибиотици профилактично и в момента е в процедура за получаване на сертификат RWA.

Външен Европейски Консултант анализира ветеринарните досиета на прасетата на „Агротайм“ и установи, че им се дават 3 пъти по-малко антибиотици, отколкото средните в Германия, и че „Агротайм“ може да се мери с най-добрите свинеферми в Дания.

ЩАСТЛИВИ ПРАСЕТА

Ние сме първият свинекомплекс в Югоизточна Европа, който произвежда свободни прасета, т.нар. „щастливи прасета”, в промишлени мащаби.

За тази цел предприехме основни инфраструктурни промени: преминаваме от конвенционален дизайн на сградите към съвсем нов, отворен дизайн, подобно на концепцията за модерните отворени офисни пространства, с общи халета за 1750 животни, като така се осигурява повече място за всяко животно, както и свободно движение.

Проектирането и строителните работи са изпълнени от британската компания „Ей Ем Уоркап“ и българския офис на „Биг Дъчман“, като акцентът при оформлението пада върху благоденствието на животните и безопасните бъдещи съоръжения, съчетани с производителност

Освен това, дългосрочният план е прасетата да живеят свободно на открито.

Фирмата акцентира върху благоденствието на прасетата, пространството, осигурено за тях, светлина 16 часа в денонощието, спокойно обгрижване и отношение към животните през целия им живот.

 

Agrotime Pig Farm

С КАКВО ХРАНИМ ПРАСЕТАТА

В крайна сметка най-важното е качеството на месото, а то зависи от това с какво се хранят животните.

– Нашите прасета се хранят със зърнен фураж, който произвеждаме в нашия фуражен цех от наше зърно

– Следим фуража да съдържа достатъчно витамини и минерали, така че прасетата да бъдат хранени съгласно законодателството и степента им на угояване

– НЕ се използват никакви животински продукти

Свинекомплекс АГРОТАЙМ, гр. Исперих

Фуражен цех Агротайм

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Наред с вече описаните екологични подобрения, течният тор се събира в колектори и лагуни и се използва за наторяване.

В допълнение към това фирмата разполага със система за разделяне на тор, което ѝ позволява да произвежда концентриран тор като сух продукт.