РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Агротайм обработва приблизително 9 500 хектара в Североизточна България, около Исперих и Разград и сравнително близо до пристанищата на Русе (река Дунав) и Варна (Черно море). Ние разполагаме с модерни съоръжения за почистване, сушене и съхранение на семена и зърно, с общ капацитет от 60 000 тона. Изнасяме зърно в цяла Европа – в Германия, Швеция, Испания, Италия, Гърция и др., също така и в страни от Близкия Изток и Северна Африка – включително Йордания, Ливан, Египет, Тунис, Мароко, Алжир и Мадагаскар.

Представяне на една от основните дейности в Агротайм – сектор “Растениевъдство”

Растениевъдство в Агротайм – цели, тенденции и развитие във времето.

Зърнобаза Агротайм

КУЛТУРИ

ПШЕНИЦА

Дълги години акцентът на Агротайм е върху производството на високопротеинови пшеници за мелене, използвайки внимателно подбрани сортове от Европа. С променящата се динамика на пазара на пшеница и търсените от потребителите изисквания за екологосъобразни техники на производство и пълна проследяемост, бизнесът се адаптира към това търсене. В момента произвеждаме комбинация от висококачествени, високопротеинови пшеници за смилане, отглеждани по договор, както и предприехме дългосрочна, нископротеинова, устойчива програма за производство на пшеница с мултинационален производител на храни. Този договор изисква да имаме пълен сертификат ISCC, забранява използването на някои одобрени химикали по време на производствения цикъл и изисква да засаждаме богати на цветя екологични райони за подобряване на местното биоразнообразие. Ние виждаме това като начало на фундаментална промяна в начина, по който работим като бизнес, заедно с промяна в характера на бизнеса и инвестициите.

СЛЪНЧОГЛЕД

Сътрудничеството ни със скандинавския ни клиент продължава да процъфтява. Новите пазари се отвориха за нашата продукция, тъй като техните бизнес интереси се разширяват и това продължава да създава търсене на този специализиран пазар. Ние непрекъснато търсим да намерим нови хибриди в тази област, за да подобрим нашите добиви, ефективност и в края на краищата, да намалим разходите.

ЦАРЕВИЦА

Царевицата вече се превърна в голяма част от нашето сеитбообръщение, като нашето производство се продава на местно ниво за производство на подсладители, подслаждащи разтвори и модифицирани нишестета и се използва вътрешно от нашия свиневъден бизнес. Постоянното изпробване на нови хибриди от водещите доставчици на семена и тясно сътрудничество с един по-специално, ни дават платформа за избор на най-доброто за нашите производствени нужди, с данни, които са от значение за нашия бизнес и са неразделни за нашия избор.

СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

Спазвайки традицията на Агротайм и във връзка с нашия търговски бизнес, ние продължаваме да произвеждаме качествени семена за продажба на нашите клиенти. Сортовете са внимателно подбрани, за да отговорят на нуждите на българските фермери, със силен акцент върху производството на висококачествен семенен материал без плевели и болести, достъпен за нашите клиенти с пълна проследяемост и сертификация.

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

От края на 2018 г. Агротайм взема важни стратегически решения по начина, по който се развива днес и за визията за бъдещето. Значителна инвестиция позволи внедряването на система за контролиране на движението на машините при оран, стратегии за опазване на стопанството, дози за променливо торене и поетапно преминаване към No-Till земеделие. Надзорът на селските райони във връзка със социално отговорните земеделски практики, вече е на първо място в дневния ред, както за правителствата, така и за потребителите. Ние като компания възприемаме тези промени и използвайки най-новите налични технологии, съчетани с обучение и непрекъснато оценяване и актуализиране, планираме да бъдем един от водещите участници за промяна в България

В Агротайм решаваме предизвикателствата в земеделието с наука.

Представяне на модерните методи в растениевъдството – Почвени проби

Жътва на зимна мека пшеница. Безоранна технология “Ноу-Тил”