РАСТЕНИЕВЪДСТВО

СВИНЕКОМПЛЕКСЪТ

ПЛОДОВЕ

От основаването си през 1992 г. „Агротайм“ ЕООД се развива успешно и сега е една от водещите български селскостопански компании. През годините компанията се доказа като отличен пример за модерно иновативно земеделие и показа как прилагането на добри практики в развитието и управлението на селскостопанските компании може да се осъществи в български условия.

Вече имаме три селскостопански звена – „Земеделие“, „Свинекомплекс“ и „Плодове и плодови продукти“, а през 2017 г. основахме и „Агротайм техник“ – обслужваща компания, която подкрепя нуждите на земеделците в Североизточна България от машини, сервиз и прецизно земеделие.

Тогава основахме и отделен бизнес – „Семена и препарати за растителна защита“, за да предложим най-добрите решения на българските селскостопански производители.

„Агротайм техник“ беше основана в края на 2017 г. не просто за да подкрепя нуждите на земеделците в Североизточна България, но и за да им доставя модерни машини и да поддържа дейността им.

През 2018 г. бе създадено търговското подразделение на „Агротайм“ „Семена и препарати за растителна защита“, което да:

  • Купува и продава семена и препарати за растителна защита на български дистрибутори, дилъри и земеделци и да

  • Обслужва нуждите на поделение „Земеделие“ на „Агротайм“ от най-добрите препарати за растителна защита на най-добрите цени.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

ОТЛИЧНО РАБОТЕЩА КОМПАНИЯ

Избрана по време на Световния икономически форум през 1997 г. за една от 500-те най-добри компании в Централна и Източна Европа, днес „Агротайм“ е една от най-големите фирми производителки и износителки на семена. Заедно с дъщерната ни компания „Аннона грейн“ АД обработваме около 9 500 хектара в Североизточна България – в района на Разград и Исперих.

ОСНОВЕН РАБОТОДАТЕЛ В РЕГИОНА

„Агротайм“ е и един от най-големите работодатели в региона, който осигурява постоянна работа на повече от 230 души и всяка година наема около 150 сезонни работници. Наред с производството на зърнени култури, компанията се развива и чрез диверсификация, най-вече като произвежда и плодове.

ГОЛЯМ СВИНЕКОМПЛЕКС

Освен това „Агротайм“ притежава и ръководи една от най-големите свинеферми в България – с годишен капацитет 80 000 прасета.

ИНВЕСТИРАМЕ В ХОРАТА

С непрекъснатия си стремеж към усъвършенстване и иновация – чрез инвестиране в образованието на служителите си, въвеждане на ноу-хау, прилагане на добри практики, използване на модерно оборудване и не на последно място – добро управление, „Агротайм“ е доказателство, че селскостопанският сектор в България може да дава динамичен и конкурентоспособен принос към българската икономика.

СЪВРЕМЕННИ ПОЗНАНИЯ

Работим в сътрудничество с водещи международни селскостопански компании, научни институти от цяла Европа, Съединените щати и България, фирми за производство на семена и уважавани земеделци и се стремим да използваме най-доброто от техния опит за нашите нужди.

ПРОДАЖБИ В ШИРОК ГЕОГРАФСКИ АРЕАЛ

Продуктите ни се продават в цяла Европа, Северна Америка и Близкия изток. Клиентите ни са разнообразни – от производители на храна за птици до хлебозаводи, мелници за брашно и големи търговци на дребно, с някои от които си партнираме повече от 20 години.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Наред с производството на зърнени култури, компанията се развива и чрез диверсификация – в момента като произвежда и плодове. Обръщаме специално внимание и на устойчивостта във всички аспекти на работата си и в рамките на местната общност.

УСТОЙЧИВОСТ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Работим в един естествено много плодороден регион на България, със стари земеделски традиции, и се отнасяме много сериозно към необходимостта от опазване на околната среда. Една от нашите инициативи „Зелен дъб“, например, насърчава дейности в общността за намаляване на замърсяването на околната среда, включително сътрудничество с Общината за намиране на решения за строителните отпадъци, почистване на местните градове и села, както и обучения на служителите относно замърсяването с пластмаса, по какъв начин да бъде намалено нейното използване и въздействие.

Също така се стремим да подкрепяме нашите работници по всички начини, от осигуряването на най-добрите условия за Здраве и безопасност на работното място, до осигуряване и обезпечаване на обучения на служители, които демонстрират добри способности. Освен това насърчаваме спортни дейности и здравословен начин на живот за персонала и техните семейства, като организираме местни спортни събития, вътрешни състезания за служителите и ги поощряваме да използват новия спортен център, който има фитнес и йога помещения и се намира в главния офис.

ИСТОРИЯ

„Агротайм“ ЕООД е семейна фирма, притежавана и управлявана от вече три поколения Иванови (по-рано Крачунови). От основаването си през 1992 г. „Агротайм“ ЕООД се развива успешно и сега е една от водещите български селскостопански компании.

През годините компанията се доказа като отличен пример за модерно иновативно земеделие. Доказахме как прилагането на добри практики в развитието и управлението на селскостопанска компания може да се осъществи в български условия.

Още от създаването си фирмата е печелила и продължава да печели много награди, като „Агробизнесмен на годината“ през 1996 и 2005 г. за двама от директорите на „Агротайм“ ЕООД и „Най-добър работодател“ за 2013 и 2015 г. През 2018 и 2019 г. спечелихме и наградите за Здравословни и безопасни условия на труд. Също през 2018 г. „Агротайм“ беше удостоена с призванието Агроиноватор от в-к Български фермер, а през 2020 г. Иван Крачунов стана “Млад фермер на годината” на Фондация ЕВРИКА. Горди сме, че от основаването си сме били посетени от всички министри на земеделието и храните, което е още едно признание за значението и изключителната репутация на компанията.

„Агротайм“ ЕООД е член на няколко ключови професионални организации: Българската асоциация на фермерите, Асоциацията на свиневъдите в България, Съюза на дунавските овощари и Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

Тайната на нашия успех е непрекъснатият стремеж към иновации и съвършенство в комбинация с реализирането на дългосрочни земеделски традиции в един много плодороден регион.

Исперих, Европа – Филм на Тома Томов

АГРОТАЙМ ЕООД И АННОНА ГРЕЙН АД – Счетоводен отдел

Отдел Транспорт

Отдел Транспорт – Втора част