УСТОЙЧИВОСТ

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

За много големи и малки корпорации в Европа и Съединените щати, а вероятно и в Азия, „Корпоративната социална отговорност“ е задължение за всяка съвременна компания – то е модерно и коректно, дори си има свой собствен отдел и годишен отчет. Целта на всичко това разбира се е да се покаже, че се води борба срещу стремежа на „лошия капитализъм“ за печалба на всяка цена – „бъдете добри към обществото и хората, независимо какво всъщност правите, за да осигурите печалбите си“.

Но не винаги е така. За семейството, което стои зад „Агротайм“, Социалната отговорност е в ДНК-то.

По думите на покойния Иван Крачунов-старши: „Всичко на този свят се прави с хора, с екип – хората са мощният мотор, който кара нещата да се случват…“

Точно това лежи в основата на истинската социална отговорност – да цениш хората, а също и земята, да изпитваш нужда и желание да постигнеш най-доброто с това, което Бог е дал, като същевременно подкрепяш дребните и много дребните фермери в региона и помагаш да се отглежда по-висококачествено зърно, да градиш репутация – за цяла България, и да насърчаваш добавянето на стойност и намаляването на загубите. Чудесна илюстрация на всичко това беше откриването на линията за сортиране на черешите Бориса през май 2016 г. – след тържествената церемония целият персонал, не само важните гости от чужбина и от банките и доставчиците, а ВСИЧКИ, които бяха участвали по някакъв начин, седнаха заедно за голям семеен обяд. Това не се намира в учебниците по мениджмънт, то е в ДНК-то …“

[Личен поглед на Барбара Пейдж-Робъртс – британски консултант по мениджмънт, която работи (а сега и живее) в България от над 30 години.]

ОКОЛНА СРЕДА

Работим в един естествено много плодороден регион на България, със стари земеделски традиции, и се отнасяме много сериозно към необходимостта от опазване на околната среда. Ето няколко примера за положителното ни въздействие върху околната среда:

ЗЪРНО

Редуваме реколтите между четири различни култури – пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. Всяка от тях се нуждае от различни хранителни вещества и за да запазим техния баланс, преди да използваме торове правим изчисления въз основа на анализ на почвите. Освен това, разширяваме използването на променливата норма на торене във всички наши земи, за да подобрим зоните с ниски запаси на хранителни вещества и да намалим торенето там, където не е необходимо да е толкова обилно.

Постоянно търсим нови култури, които да отглеждаме, като бобовите са идеално допълнение за това, но то се оказва трудно на нашите типове почви. С цел подобряване плодородието на почвите през част от сезона отглеждаме соя, а през останалата оставяме площите да се затревят по естествен път. По този начин, заедно с използването на покривни култури и преминаването към нулева обработка на почвата и възприемането на консервационното земеделие (без оран), ние се стремим да намалим въглеродните емисии, да подобрим органичната материя в почвата, да намалим влиянието на ерозията и да създадем устойчиво обращение на културите.

Инвестирахме сериозно в лагуните за свинска тор и в средствата за нейното разпръскване с цел значително да намалим количеството на закупуваните изкуствени торове и да ги заменим с органичен тор от нашата свинеферма, възползвайки се от естествените му предимства и от намаляването на въглеродните емисии, отделяни при производството на изкуствени заместители. Това е дългосрочен ангажимент и постоянна работа, за да го направим ефективно и полезно за околната среда и нашите собствени нужди от селскостопански култури.

Като допълнителна грижа за околната среда оставяме синорите и поясите около нивите в техния естествен, недокоснат вид. Не ги култивираме или обработваме по какъвто и да е начин, не сечем храстите и не пръскаме с хербициди. Така около нивите се осигурява естествен хабитат за дивите птици, животни, насекоми и растения. В допълнение към това, през 2020 г. засадихме повече от 200 декара с различни диви цветя, за да подобрим местообитанията на дивите видове.

Съобразно стремежа ни да бъдем по-загрижени към околната среда, фирмата забрани използването на продукти за борба с гризачите в нивите. Това бе направено с цел избягване на вредното им влияние върху различните видове хищни птици, гнездящи в и обитаващи зоните с естествена растителност и земеделските земи под наш контрол.

ЧЕРЕШОВИТЕ ГРАДИНИ

Спряхме да орем между редовете, така че сега там ще видите трева, цветя и пеперуди, а така привличаме и пчели за опрашването.

СВИНЕКОМПЛЕКСЪТ

Внедряваме различни енергоспестяващи подобрения в свинекомплекса, като например преминаване към изцяло светодиодно осветление, както и преминаване от отопление на газ към отопление на ток, така че, когато в бъдеще започнем да използваме слънчеви енергийни източници, да постигнем пълна енергийна независимост.

Гордеем се и с факта, че за разлика от много други свинеферми, които харчат пари за антибиотици с цел по-добри резултати, ние ги използваме само когато се налага при здравословни проблеми, и то в много малки количества. Знаем, че използването на антибиотици е ограничено със закон във Великобритания и западноевропейските страни например, и прилагаме подобна практика, за да намалим вероятността от развитие на резистентност към антибиотици на планетата в дългосрочен план.

ДЕЙНОСТИ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Инициативата „ЗЕЛЕН ДЪБ“ цели опазване на природата чиста и неопетнена чрез събиране на отпадъци, почиствания и насърчаване на отговорно отношение към природата, не само по улиците на градовете и селата, но и в горите и полята. Целта на всичко това е не само почистване на природата, но и образоване на хората да ценят живота в по-чиста среда и да насърчава гражданската отговорност към света, който ни заобикаля, и природата.

Инициативата „МЕСТНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“: Най-често строителните отпадъци се оказват изхвърлени в полето или в гората в провинцията и донякъде това се дължи на липсата на инфраструктура за тяхното правилно събиране и изхвърляне. Затова „Агротайм“ започна инициатива в село Малък Поровец, където фирмата осигури удобно разположени в селото контейнери за смет, които се изхвърлят редовно, а отпадъците се депонират по подходящ начин на сметището на Разград.

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Често срещан проблем в райони на България е, че много семейства се изнасят от района, след като децата им завършат основно образование, и се преместват в по-големите градове, които предлагат по-добри възможности за образование. Това води до деструктивно движение на родителите и създава проблеми на бизнеса с липсата на опитни и трудоспособни хора в района.

Единственият начин да се спре това, е да се подпомогнат местните училища, така че да предлагат високи образователни стандарти, като в ЕС, и да могат да дадат на местните деца възможно най-добрите шансове.В тази връзка Агротайм ЕООД, съвместно с местните общини, образователни институции и други организации, оглавява инициатива за осигуряване на модерно, целесъобразно образование и стандарти в Профилирана гимназия „Васил Левски“ в гр. Исперих.

Пролетно почистване под инициативата “ЗЕЛЕН ДЪБ”

ЕТИКА

Етиката също е част от ДНК-то, а не нещо, което пишем и окачаме на стената и караме служителите си да четат.

Пак по думите на Иван Крачунов-старши: „Попитайте когото искате дали някога сме закъснявали със заплащането, дори и с един ден. Попитайте дали някога сме продавали прасе, че дори и само свински бут, без ДДС или нещо подобно“.

Управляваме с примера си. Стараем се да се отнасяме добре с хората и очакваме същото и от тях. Стараем се да бъдем честни с партньорите си, с които имаме изцяло прозрачни отношения, и очакваме същото и от тях. Не е рядкост да договаряме по телефона големи количества зърно, свързани със сложна логистика, но винаги спазваме поетите ангажименти и очакваме същото и от купувачите. И те всички го правят, защото ние отгоре даваме примера за висок стандарт на етично поведение и това получава признанието както на всички в организацията, така и на нашите партньори

Качествени сертификати. Цялостна проследяемост на продукцията от полето до крайния купувач